Chelsea Girl, a fashion brand shop window store design

Fast fashion
Gençliğe özgü bir kültürün ilk olarak doğduğu tarih olan 1960’lı yıllardan itibaren Chelsea Girl genç nesle parasal açıdan güç yetirilebilir ve modaya uygun elbiseler sunmaktadır. Karlı bir büyümeyi sağlayabilmek amacıyla moda perakendecisinin sahipleri olan Lewis ailesi yönetim ve sermayeye ilişkin temel yatırım odaklarının tasarım ve ürünlerin tedariki olması gerektiğine inanıyorlardı. İkinci en önemli yatırım ise mağaza tasarımı ve şirketin mağaza açılış programıydı.

1980’li yıllara gelindiğinde bağımsız bir şirket olarak Chelsea Girl şirketi 18-35 yaş grubunu cezp edecek şekilde örneğin Next, Top Shop/Top Man ve Miss Selfridge gibi kamu tarafından sahip olunan bütün şirketlerle rekabet gücünü kazanmıştı. Bugün “River Island” olarak adlandırılan Chelsea Girl’in İngiltere’de 300’ü aşkın mağazası olup İngiltere’nin özel olarak sahip olunan en başarılı ve en büyük şirketlerinden biridir. Bu şirkete ait mağazalar zinciri örneğin H&M, Top Shop ve Zara gibi bugünün hızlı moda devlerine karşı mücadele etmeye devam etmektedir.

we create innovative branding solutions for fashion retailers

Chelsea Girl için neler yaptık…
1980’li yılların ortalarında Chelsea Girl yönetimi CampbellRigg’den marka kimlikleri, iletişim unsurları, mağaza ortamları ve bir ticarileştirme sistemini şirketleri adına geliştirmesini talep etti.

Bu tarih itibariyle söz konusu bu perakende şirketi perakendecilerin çoğunlukla raflarında bulunan ürünleri hızlıca kaldırmak zorunda olduğu “hızlı moda” anlayışının egemen olduğu bir ortamda öncü ve yenilikçi nitelikteydiler. Bu müşterilerin yeni moda olan unsurları satın alabilmesini sağlamak amacıyla çoğunlukla stokta bulunan ürünlerin değiştirilmesini gerektiriyordu. Örneğin Zara mağazasında alışveriş yapanlar yılda mağazaya 17 kez girmelerine rağmen ana caddelerdeki mağazalarda alışveriş yapanlar için bu rakam sadece 4’dür. Ayrıca şaşırtıcı ölçüde sınırlı stoklar sadece ürünlerinin “özel” olduğu anlamına gelmekle kalmayıp aynı zamanda müşterilerin “şimdi satın almazsam şansımı kaybedeceğim” şeklinde düşünmelerini sağlıyordu.

Chelsea Girl fashion VM window display and retail store design

Markalaşmaya ilişkin unsurlar ve mağazanın düzeni “sinek kuşu stratejisini” içerecek şekilde tasarlandı. Örneğin yeni mevsimsel ürünler “A” departmanında (mağazanın ilk 10 adımlık bölümü) yeni ürünlerin sunulduğu ve her hafta teşhir edildiği yerde satışa sunuldu. Sonuç olarak müşteriler mağazayı sık ziyaret etmeye teşvik edildiler.

team up on design here

Chelsea Girl ve Concept Man’a (bunların erkek giyim markası) yönelik çalışmalarımızda bu markalara yönelik tüketici algıları, marka iletişim unsurları, hissedar amaçları ve yarışmacı ortama ilişkin unsurlar dikkate alındı.
 
Şirkete yönelik benimsemiş olduğumuz çözümde dikkate alınan temel unsurlar aşağıdaki gibidir:-
Teklifin net olması-mağaza katları arasında cinsiyet segmentasyonu
Yarışmacı ortam-Top Man, Top Shop, Next
İletişim-değerler ve trendler
Mağaza ortamı-tutkulu bir ortamın oluşturulması amaçlandı
Odak-yeni ürünler ve fiyatlar

to work with us
click here

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

Contact us

CampbellRigg is hiring:

Business Development Executives
Account Executives
Senior Creative talent
Interior Designers and Branding Designers
Junior Creative talent

Please send message, curriculum vitae and portfolio

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

free call