Ch’a Teahouse interior design and branding for Unilever, Bristol

Chink chink
Van den Bergh Food (Gıda) Hellman’s, Flora, Marmite, Olivio, PG Tips ve Pot Noodle’de dâhil olmak üzere son derece geniş bir yelpazede perakende markalı ürünleri imal eden Unilever Plc’nin büyük bir İngiltere kökenli iştirak niteliğinde olan şirketidir. Stratejik incelemenin bir parçası olarak VdBF çeşitli “ev dışı” proje olasılıklarının araştırılması ve ev dışı gıda tüketimi trendinden yararlanmaya karar vermiştir. Bu bağlamda bu seyahatin ilk aşamasını Ch’a Çay evi konsepti oluşturmaktadır.

Ch’a Teahouse interior design and balustrade branding for Unilever, by CampbellRigg

Çözüm
Bizim çalışmalarımız bağlamında hissedarların yatırım düzeyleri ve işletmenin gıda ve içecek sağlayan 40 masadan oluşan çayhanesine yönelik işletme prepozisyonu dikkate alınmıştır. Bu bağlamda: – Marka ortamı oluşturulmuştur. – Ön taraftaki hizmetlere yönelik olarak iç tasarım hizmetleri sağlanmıştır. – Son derece özel minik süs eşyaları kapsamında mobilya tasarımları geliştirilmiştir. – Son derece özel aydınlatma unsurları tasarlanmıştır. – Müzakerelere dayalı olarak planlama uygulaması gerçekleştirilmiştir. – Maliyet analizi doğrultusunda tasarımlar sağlanmıştır. – Proje yönetimi anlayışı benimsenmiştir. – Ana marka kimliği, POS iletişimleri, çay fincanları ve aydınlatma sistemleri Dizayn House’nin kreasyonu arasında olan unsurlardır.

to work with us
click here

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

Contact us

CampbellRigg is hiring:

Business Development Executives
Account Executives
Senior Creative talent
Interior Designers and Branding Designers
Junior Creative talent

Please send message, curriculum vitae and portfolio

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

free call