CampbellRigg retail store design agency, Tesco Hypermarket, Accrington

find the best design solutions for your hypermarket
development programme here

Tesco Extra için neler yaptık…
Gruba yönelik yeni bir master marka konsepti oluşturma taahhüdümüzün bir parçası olarak bizden yeni bir görünümde ve hissiyatta olacak olan yeni bir marka oluşturmamız ve Tesco için iki mağaza formatına yönelik genel marka ortamının oluşturulmasını gerektiren mağaza içi deneyimine odaklı daha fazla müşteri eksenli bir yaklaşım perspektifi sunmamız istenmiştir. Bu bağlamda Accrington’da yeni bir hipermarket ve Welshpoll’da yeni bir süper mağaza oluşturulmuştur.

Interior design for fresh food, delicatessen, fish counter, VM display, in-store POS

3.	Tesco Brand identity evolution, corporate identity and strategic retail branding

masterbrand logo development option

Tesco’nun Accrington’a yönelik tesisi için bizim planlama prensiplerimiz aşağıdaki gibiydi: – Müşteri seyahatini kolaylaştıracak şekilde daha sezgisel bir ortam oluşturmak; – Halihazırda mağazanın ölü olan köşelerinde “kahraman” alanların belirlenmesi ve tasarlanması; – Toplam taze deneyimin firmanın ticari saygınlığını güçlendirecek şekilde yansıtılması; – Ecza ve optisyen ürünlerinin “kahramanla” bağlantısının kurulması; – Belirli bir amaca yönelik olarak tahsis edilmiş olan fokal noktaların oluşturulması; örneğin taze alanlar, optik unsurlar, ecza unsurları, teknik destek ve diğer perakende hizmetleri gibi belirli noktalarda hizmet konusunda deneyim gerektiren unsurlar; – Ürünlerin, fiyatlarin ve Clubcard puanlarinin kontrol edilmesi amacıyla mağazanın temel alanlarında kolay bir şekilde belirlenebilen selfservis noktalarının oluşturulması; – Alışverişi olabildiğince kolay bir şekilde yapmanızı sağlayacak şekilde bir tarama ve selfservis kontrol noktalarının oluşturulması.

discover our pledge
we aim to find great design solutions for all our clients

Retail store design fruit and vegetable department and POS communication suites by CampbellRigg

Denetim:- Tesco’nun markalama programının ilk aşaması görsel bir denetimin yapılmasını gerektirmiştir. Bu bağlamda yapılan görsel denetim markanın nasıl uygulanacağı konusunda bulguların tespit edilmesi doğrultusunda yapılandırılmıştır.

Tasarım ve marka ifadesi:- Daha sonraki aşamada bizler marka ifadelerinin amaçlarına yönelik olarak kendi felsefemizi, vizyonumuzu, misyonumuzu ve değerlerimizi birleştirecek ve kucaklayacak şekilde desinatörleri belirledik. Bizler müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak olan ve Tesco markasının ifade edilmesi amacına yönelik bazı temel unsurları aşağıda belirtmiş bulunmaktayız:

Tesco ile adeta yenilemez bir değere sahip olacaksınız: iyi fiyatlar, iyi alışveriş, en iyi seçenek ve garanti edilen kalite. Hepsi bir çatı altında…

Tesco ile birlikte sizler bizlerin güvenilir ve etkin olduğu konusunda bizlere inanacak ve sürekli olarak yaşamlarınızı kolaylaştırma yönünde sizlere yardımcı olabilmek amacıyla bu amaca yönelik yolları aradığımızı fark edeceksiniz.

Hiç kimse müşteriler için çok daha fazla şeyi denemiyor: oysa bizler sizlerin ne istediğinizi anlayabilmek için ve yapabileceklerimizi geliştirmek için sizlere gerçektende kulak veriyoruz.

Tesco sizin için açık: kim olursanız olun, nasıl alışveriş yapmak isterseniz isteyin, bütçeniz ne olursa olsun bizim son derece geniş bir yelpazede mevcut bulunan ürün ve hizmetlerimiz size uygundur. Siz bu ürün ve hizmetlerimizin içerisinden sizin için uygun olanları çok rahatlıkla bulabileceksiniz.

Bizler sadakatinizin, size teşekkür etmemizi gerektirdiğini biliyoruz: bizimle yaptığınız her şey size Clubcard puanları kazandırıyor.

Personelimiz önemli. Çünkü onlar bizim işletmemizi işletiyorlar: biz onlara saygıyla davranıyoruz ve sizlere dilediğiniz her zamanda yardımcı olabilmelerini sağlamak amacıyla işlerini kolaylaştırmaya çalışıyor ve kolaylaştırıyoruz.

Entrance store design from car park with brand graphic banners

Sizin toplumumuz bizim toplumumuzdur: biz kendi rolümüzü oynamak, sizin yardım derneklerinizi ve okullarınızı desteklemek ve sizlerin ve ailelerinizin daha aktif ve sağlıklı yaşamlar sürdürmesine yardımcı olmak istiyoruz.

Biz tedarikçilerimize adil davranıyoruz: bizim tedarikçilerimizle uzun süreli kalıcı ilişkilerimiz mevcut ve biz onlarla dünyanın her tarafında istihdam ve gelişmiş yaşama standartlarını yuvanıza getirmek üzere işbirliği anlayışı içerisinde çalışıyoruz.

Bizler sunmuş olduğumuz gıdalara son derece büyük bir önem veriyoruz: bütün Tesco ürünleri müşteriler tarafından test edilmekte olup, bizler biteviye ürünlerimizin daha iyi, daha lezzetli ve daha sağlıklı olması için çalışmaktayız.

Bizler iklim değişikliğini önemsiyoruz: bizler dramatik olarak doğadaki kendi karbon ayak izlerimizi azaltıyoruz ve sizinde bunu yapabilmenizi kolaylaştırıyoruz ve daha ucuz bir hale getiriyoruz.

Point of Sale graphics and design for the butcher department Tesco

Cozum
Son derece geniş kapsamlı ve yoğun kreatif kaynak değerlendirmelerini müteakip bizler “aday” fikirlerimizi seçtik ve üzerinde mutabık kalınan marka ifadelerine dayalı kreatif kriterler doğrultusunda en uygun olduğunu düşündüğümüz önlemler ve bu önlemlerin yönü konusunda spesifik tavsiyelerde bulunduk.

Bu fikirler muhafazakâr ve yenilikçi olmak üzere çok geniş bir yelpazede tasarım çözümü spektrumunu içermektedir. Daha sonra “aday fikirler” grup araştırma forumlarında test edilmiş olup daha sonra geliştirilmek üzere bir çözüm önerisinde bulunulmuştur. Projenin diğer aşamaları esnasında bizler marka araç kitinin bir parçası olarak uygulanabilmesini sağlamak amacıyla elimizdeki mevcut tasarımları rafine ettik (arıttık-son haline getirdik) ve ilgili detayları belirledik.

Retail store design and in-store communications for the bakery department - Tesco

Çalışmamız bütün yön gösterme işaretleri, satış noktaları, iletişim unsurları, aydınlatma sistemleri, ticari sistem çözümleri, kafe mağazasının ön cephesi, peyzaj mimarisi ve araba parkına ilişkin iç ve dış tasarımla ilgili unsurları içermiş bulunmakta olup aynı zamanda bizler kent merkezi ve uygun mağaza formatlarına yönelik tasarım uygulamaları gerçekleştirdik.

Bakery fixture merchandise systems design, retail food store for Tesco Extra Stores

cost effective design solutions

Bu bağlamda aşağıdakileri amaçladık:- Yorumlama-misyon, vizyon ve 2/3 boyutunda-ölçeğindeki değerler-iletişim, daha yumuşak, daha insancıl ve daha sicak bir marka anlayışı –“her küçük şey yardımcı olur” hizmet felsefesinin yansıtılması –müşterilerimize önem veriyoruz-sürdürülebilirliği, toplumsal ve iklim değişikliğiyle ilgili konuları ön plana alıyoruz-marka ifadelerini rafine eden bir mağaza ortamının oluşturulması-odaklanma-emsalsiz değerler: iyi fiyatlar, iyi pazarlık, iyi seçim ve garantili kalite-müşteri hizmetlerine, kontrollere ve perakende hizmet sunma noktalarına odaklanılması-brifing aşamasından mağazanın açılışına kadar altı ay sürmüştür.

Tesco Extra Stores design for the wine department, in-store POS communications by CampbellRigg

we also create wayfinding information systems

Bağımsız araştırma:- Tesco tamamlanan mağazalara yönelik müşteri reaksiyonunu ölçmek amacıyla piyasa araştırması konusunda danışman firmaya görev vermiştir. Bu bağlamdaki genel amaç ilk baştaki izlenimlerin anlaşılması ve mağazalardaki yeni görünüm ve hissiyatla oluşturulan etkilerin değerlendirilmesine yönelik bağımsız bir araştırma kuruluşunun yapacağı araştırma sonuçlarının elde edilmesi ve değerlendirilmesidir. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmada müşteriden edinilen geri beslemeler yeni tasarım konusunda marka ifadeleriyle paralel olarak pozitif olarak gerçekleşmiştir.

Express checkout hypermarket retail store design way finding and navigation systems

we help plan your store formats

Executing architectural plans for construction

Tesco Extra Accrington mağazasına yönelik yapılan araştırmada elde edilen bulguların sonucunda yeni tasarım yaklaşımının müşterilere ve Tesco markasının temeline yönelik somut bir aşama olduğu sonucuna varılmıştır. İlk günlerden itibaren açık olmasına rağmen müşteriler tasarım unsurlarını fark etmiş ve bu konuda pozitif algılar göstermişlerdir. Kullanılan renkler insanları cezp etmiş ve daha sıcak bir hissiyat oluşturmuştur. Bölgelere yönelik kullanılan cihaz sadece fonksiyonalite-işlevsellik açısından değil de aynı zamanda mağazayı daha modern kılması açısından da bir işlev üstlenmiştir. Geri besleme her zaman marka mesajı, “daha sıcak”, “daha ılık”, “daha modern”, “daha dost canlısı” ve “ daha iyi konuşlandırılmış” olacak şekilde gerçekleşmiştir. Mağaza seyahatine yönelik izlenimler pozitif olup pencerelerdeki marka yapısı görsel olarak kesinlikle ilginçtir.

Concept design visuals for Tesco Express convenience store format

Shopping bag design

The store before refurbishment with our new design

the store before

the store after

to work with us
click here

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

Contact us

CampbellRigg is hiring:

Business Development Executives
Account Executives
Senior Creative talent
Interior Designers and Branding Designers
Junior Creative talent

Please send message, curriculum vitae and portfolio

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

free call