Safeway store exterior designed by CampbellRigg

our design solutions are bold and straightforward

Safeway Süpermarketleri için neler yaptık…
CampbellRigg bütünüyle Safeway PLC – Convenience, Süpermarketler ve Süpermağazalar için mevcut üç mağaza formatına yönelik düzeni-tertibi ve çevresel bölgelemeyi-konuşlandırmayı yeniden gözden geçirmiş olup bütünüyle süpermarket konseptlerine yönelik yeni bir format oluşturmuştur.

we create different worlds within the store

Çözüm 
Çevresel bölgeleme-bölgelere ayırma-planlama-konuşlandırma birbiriden farklı mağaza büyüklükleri için farklı bölgememeye-planlamaya-konuşlandırmaya olanak sağlayacak şekilde yeterince esnek bir düzeyde tasarlanmıştır. Bu farklı spesifik ürün kategorilerine yönelik bölgelendirmeler-konuşlandırmalar Safeway’ın piyasada mevcut bulunan çok sayıda perakendeciye ve belirli ürünlere yönelik olarak uzmanlaşmış bulunan cadde üzerinde bulunan mağazalara karşı etkin bir şekilde rekabet edebilmesine olanak sağlamıştır. Bu projelere yönelik olarak gerçekleştirilen stratejik tasarım projesi boyunca CampbellRigg perakende sektörleri ve tüketici davranışlarına yönelik derin bir bilgi ve anlayış kazanmıştır.

Safeway store interior hot food counter design

Retailer Branding:-
Bizler şiddetle spesifik ürün ve kategorilerden ziyade perakende marka anlayışının bir başlangıç noktası olarak mağaza kapsamında ele alınması gerektiğine inanmaktayız. İşte bu yaklaşım en büyük başarı şansı ve en yüksek sinerjiyi sunmaktadır.

Bunun sebepleri çok sayıdadır. Öncelikle perakende markalar deneyime dayanan unsurlar gibi görünmektedir. Mağaza içi deneyim ve iletişim imalatçılar tarafından kullanılan geleneksel reklam unsurlarından çok daha önemlidir. Bu bağlamda perakende markanın ürün markalarına yönelik hizmet markalarıyla daha çok müşterek unsuru mevcut bulunmaktadır. Bütün markaların aynı mağazada satılması nedeniyle ürün perakende markaları toplam mağaza deneyimine yönelik belirlenen amaçtan saptırılamaz ve saptırılmamalıdır da.

 

Yine benzeri şekilde net bir şekilde belirlenmiş olan bir mağaza deneyimi geliştirmek saygın ürün markalarını geliştirmeyi çok daha kolaylaştıracaktır.
 
İkinci sebep ise toplam mağaza deneyimiyle olan bağlantısından kaynaklanmaktadır. Perakende markaları zincir markalar niteliğinde olup çok sayıda ürün kategorisini ve ürünü bünyesinde barındırmaktadırlar. Bunun nedeni müstakil ürünlere yönelik pazarlama bütçesinin sınırlı olmasıdır. Bu çoğunlukla bu markalara yönelik mağazada belirli olumsuzluklarla sonuçlanmaktadır.
 
Sonuç olarak zincir perakende markası çok önemli bir oranda toplam mağaza deneyimini etkilemektedir. Bu nevi bir zincir marka gelişiminin mağaza perakende marka konseptinin önünde gelmesi-önce gerçekleşmesi halinde bu durumda açık çıkar çatışmaları oluşacaktır.
 
Üçüncü sebep ise perakende mağaza markasının söz konusu mağazaya belirli hedef segmentleri çekebilmesi-cezp edebilmesi gerçeğidir. Açık olarak konumu belirlenmiş olan ürün markaları ancak bu hedef segmentleri çekebilmeleri halinde başarılı olabilmektedirler. Yine benzeri şekilde iyi mağaza marka kimliğinin yoksunluğu da son derece heterojen ihtiyaçları olan kalabalık kitleleri çekebilmekte olmasına rağmen sadece mağazada tek bir segment alışveriş yapanları cezbeden net bir şekilde konumu belirilenmiş olan ürün perakende markalarının dönüşümünü engellemektedir.
 
Yukarıda belirtilen sebepler niçin geleneksel özel etiket yaklaşımının asla gerçek perakende markalarıyla sonuçlanamayacağına ilişkin gerekçeleri açıklamaktadır. Her bir özel etiket ürün için bu kategorideki ulusal markalar için önemli unsurlardır. Özel etiket ürünleri birebir ürün bazında endüstri standartlarıyla eşleşmekte ve bunlara uyum sağlamaktadır. Perakende markalama ise ürün bazında farklı bir yaklaşımı gerektirmektedir. İşte bu nedenle başlangıç noktası ürün kategori endüstri standartları değil de mağazanın marka değeri olmalıdır.
 
İşte bu nedenle perakende markalama kavramı yönetimlerin önemli ölçüde dikkat çekmektedir. Mağaza konseptlerinin (seçilmiş) özel etiket ürünlerinin önemli marka değerine sahip olan gerçek markalar haline dönüştürülmesiyle ve marka sadakatinin oluşturulmasıyla gıda perakendecileri iki stratejik amaca ulaşabileceklerdir: (1) mağaza sadakatinin arttırılması; (2) daha küçük bir ıskontoyla hatta imalatçı markalarına karşı prim bir fiyat uygulayarak özel etiket markalarını satmak suretiyle brüt marjın arttırılması.
 
Başarılı olabilmek için perakendeciler ilk etapta bireysel ürünlerden ve ürün kategorilerinden ziyade mağaza markasına odaklanmalıdırlar. Buna yönelik ilk aşama (1) alışverişle ilgisi olan; (2) rekabetten farklı olan; ve (3) hem fonksiyonel hem de duygusal ihtiyaçlara hitap eden marka değerlerini tanımlamaktır. Bu ise alışveriş yapan insanların neden bir mağazayı başka bir mağazaya tercih ettiklerinin kapsamlı olarak anlaşılmasını gerektirmektedir.

we look for solutions special to women and the family with children

Executing architectural plans for construction of Safeway stores by CampbellRigg Design for the fish monger department Safeway stores

 

we help you plan the customer journey

Architectural plan of store layout - Safeway stores by CampbellRigg
 

Ödüller:- 
CampbellRigg wins two prestigious awards in the retail industry. “Food and Supermarket Design of the Year” and “Best Edge-of-Town/Out of Town Store” 2002, for Safeway stores. As ever, the UK design industry continues to celebrate innovative ways in which retailers engage with their markets. It was a tremendous evening where we were awarded and applauded the very best in our industry

the store before

the store after

to work with us
click here

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

Contact us

CampbellRigg is hiring:

Business Development Executives
Account Executives
Senior Creative talent
Interior Designers and Branding Designers
Junior Creative talent

Please send message, curriculum vitae and portfolio

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

free call