The application of signage and super graphics to the shopping centre for K-City Market, Finland

Tecrübeye dayanan mağazalar
Kesko OY’nin Finlandiya’daki yönetimi bugün işletmelerdeki değerlerin kritik önemlerini anlamış bulunmaktadır. Ticari faaliyetlerin ötesinde Kesko çevreye saygı duyulması, gıda güvenliğinin garanti edilmesi, etik ve sosyal bağlamda aktif bir rol üstlenilmesi ve eğitim ve sağlığa odaklanmak suretiyle güven oluşturulması da dâhil olmak üzere geniş bir yelpazedeki sosyal ve çevresel konulara önem vermekte ve vurgu yapmaktadır.

Hiç şüphe yok ki perakende stratejisine keskin bir şekilde odaklanan bir yaklaşım aynı zamanda şirketin gücüne de katkı sağlamaktadır. Kesko Finlandiya’da değer prepozisyonu müşterilerin akıllarında oldukça iyi tanımlanmış olan son derece az sayıda olan perakende zincirleri arasında yer almaktadır.

find the best design solutions for your hypermarket
development programme here

Bizim Kesko için ne yaptığımız…
Finlandiya’da en büyük ikinci perakende şirketi olan Kesko CampbellRigg’den bütün Finlandiya ve Baltık devletlerinde 59 mağazadan oluşan Kesko’nun K-kentmarket hipermarket formanı yeniden tasarlamasını talep etmiştir. Bütün bu işlerin 12 ay içerisinde yapılması gerekmekteydi.

Daha fazla tecrübeye dayanan bir marka yönetimi anlayışını geliştirmek amacıyla Kesko yönetimi CampbellRigg’e geleneksel Avrupa hipermarket alışveriş modelini taklit etmek istemediklerini bildirmiştir.

New design concept for the fruit and vegetables department K-City Market

Bunun yerine hipermarket perakende zincirine yönelik daha hibrit bir yaklaşımın oluşturulmasının tercih edildiği vurgulanmıştır. Örneğin fikirlerin oluşumu, bütün aileyi cezp edebilme, alışveriş seyahatinin olabildiğince esnek ve zevkli olması gibi tam bir alışveriş deneyimi amaçlanmıştır.

Kesko tarafından arzu edilen sonuçlar gıda ile ilgili olmayan ürünlere yönelik yeni bir ortamın oluşturulması, yeni ticari ürünlere yönelik tasarımlar, yeni bir müşteri seyahati, yeni bir coşkulu mağaza içi iletişimi ve spesifik tasarım gerektirecek olan ancak aynı zamanda sempatik bir şekilde geleneksel gıdaları içerecek olan yeni alışveriş bölgelerinin oluşturulmasıdır.

we create impactfull lifestyle photography

K-City Market’s retail store interior design

Cozum
CampbellRigg bu perakende markasının başlangıç noktasından ziyade ve spesifik ürün ve kategorilere odaklanmaktan ziyade markayı mağaza bağlamında bir bütün olarak ele alması gerektiği yönünde tavsiyede bulunmuştur. Bu yaklaşım en büyük başarı şansını ve en yüksek sinerjiyi beraberinde getirmektedir.

Bizler hipermarket kanalında uygun lokasyonun ve erişimin önemli unsurlar olduğunu vurguladık. Ancak şirketin mağazaların iç kısmına yönelik olarak vermiş olduğu önem nedeniyle Kesko dahili erişimi optimum kılacak olan prosese odaklanmıştır. Bu bağlamdaki ticari taklitler marka gelişimini, mağaza tasarımını, kapsamlı bir ürün programını ve yüksek düzeyde başarılı bir yeni kendi markalı ürünlerini, promosyonel unsurları, kesin hedeflerin belli olduğu kolay bir mağaza içinde gezinmeyi ve müşteri tatminini amaçlamıştır.

K-City Market’s retail store interior and fixture design for own label fashion department

Yukarıda belirtilen tasarım aşaması esnasında geliştirilen özellikler aşağıdaki gibidir: Müşterilerin bütün mağazada alışveriş yapmalarını teşvik etmeye odaklanan ve gezintiyi kolaylaştıracak olan bireysel departmanlara yönelik renk kodlarının kullanıldığı yeni ve daha “organik” bir müşteri seyahati. Alışveriş deneyiminin ortam, aydınlatma, düzen-tertip, renk, fikstürler-demirbaşlar ve döşeme gibi unsurlardan etkilendiği gerçeği dikkate alınarak “duygusal bölgelerin” oluşturulması.

Aydınlatma sistemleri yeniden tasarlanmış olup, bu bağlamda daha ılık renkler arttırılmış ve ortam ışığı azaltılmıştır. Bu enerji giderlerini azaltmış ve tazelik algısını destekleyecek şekilde içeriye daha bol doğal ışığın girmesine olanak sağlamıştır.

K-City Market’s new fixture design for children’s fashion department

Yeni, cesur adeta ilham veren nitelikte grafiksel unsurları içeren bir ambalajlama anlayışı yeni ve taze ürünlere yönelik olarak müşteri algılarını güçlendirmiştir.

Pazarlama sistemleri mağaza içerisinde bulunan diğer alanların görünmesini sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmış olup böylece müşteri seyahatine katkıda bulunulmuş ve müşterilere bütün mağazada daha taze bir perspektif sunulması sağlanmıştır.

Burada benimsenen yaklaşım hipermarket değerlerinin yeni sansasyonel unsurlarla birleştirilmesidir.

K-City Market’s new fixture design and lifestyle graphics for the sports fashion department

 

New fixture design and lifestyle graphics for the children’s toy department at K-City Market, Finland

planning the customer journey

the store before

the store after

to work with us
click here

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

Contact us

CampbellRigg is hiring:

Business Development Executives
Account Executives
Senior Creative talent
Interior Designers and Branding Designers
Junior Creative talent

Please send message, curriculum vitae and portfolio

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

free call