team up on design
and find the best design solutions for your brand regeneration programme here

HSBC için neler yaptık…
Birlesik Krallik ana caddelerinde perakendecilerin, finansal ürünler ve konutlara yönelik mortgage hizmetleri sağlayan önde gelen bir şirket olarak HSBC’nin konuşlandırılmasına yönelik gerçekleştirilen bir strateji brifingi, CampbellRigg’in perakende banka departmanına ilişkin araştırmalar, analizler ve perakende danışmanlık gerçekleştirmesine ve bu bağlamda ticari öneriler hazırlamasına yol açtı.

Yukarıda belirttiğimiz hususlara yönelik olarak aşağıda belirtilenleri inceledik:
Öncelikle bankalarda ana caddelerde bankanın marka farklılaşması tanıma açısından hayati önem taşıyan varlıkların sürdürülmesi zorunluluğuyla karşı karşıya olduğunu tespit ettik. Bu bağlamda çok kanallı bankacılık yaklaşımı bankanın temel değerleri ve markalaşmasını teyit etmiş bulunmaktadır. Mühendislik şube formatlarına yönelik olarak bizler satış, teknoloji, güvenlik, marka, pazarlama ortamı ve erişilebilirlik gibi kriterleri dikkate aldık.

CampbellRigg’de bizler “bir bankacı gibi değil de bir müşteri gibi düşünün ve perakendecilere uyun” prensibini ilke edinmiş bulunmaktayız.

Sketch of the HSBC bank interior concept design by CampbellRigg

The exisiting module

The exisiting module

we deliver consumer centric retail enviroments

Sketch of the HSBC bank interior ATM area

The exisiting module

we are a multidisciplinary team

Aynı zamanda mevduat gelişimi de karlılık açısından önemli olup, bankanın çok geniş bir yelpazede değer üretmesi gerektiği anlamına gelmektedir. uygunluk ise kapsamlı bir şube ve internet, telefon ve ürünlere yönelik en iyi müşteri hizmetleri ve piyasa segmentasyonu (bölümlendirmesi) paralelindeki fiyatlandırmayla desteklenen ATM şebekesiyle birleşmiş bir format stratejisini gerektirmektedir. Bizler dağıtım mükemmelliği ile gerçekleştirilecek olan bir tasarımı müşteri seçeneklerini belirlediği, sadakate ve neticede karlılığa yol açtığına inanmaktayız. Müşteriler banka seçimine yönelik 1 numaralı sebep olarak uygunluğu belirtmektedirler-şubelerin eve yakın olması %52, iyi hizmet %36, uygun ATM’ler %35, ücretsiz kontrol %34, önceki ilişkiler %32, doğrudan mevduata ilişkin öneriler %24, bankanın işyerine yakın olması %22, düşük komisyonlar ve ücretler %19, düşük veya hemen hemen hiç olmayan ATM ücretleri %18, uygun saatler %17.
 
De novo markalaşma stratejisi daha geniş bir tabanda şube tasarımını genişletecek mi?

Şirketin geri kalan bölümünde ne kadar başarılı olduğunuz bir de novo stratejisinde ne kadar başarılı olacağınızın bir göstergesidir. Bir de novo stratejisinin yeni şubelerin görüldüğünden daha zor olması nedeniyle karlılık sağlanması açısından dikkatle uygulanması gerekmektedir. İşte burada programın genel başarısında planlama, markalaşma ve tasarım hayati bir sonuç oynamaktadır.
 
De novo önemli bir zaman yönetimini gerektirmekte olup aşağıdaki sebeplerden dolayı pahalıdır: bir şube için maliyet 1.0 ila 2.3 milyon $ arasında olup ayrıca işletmek için yılda 500.000 $ gerekmektedir. Performans kurumdan kuruma önemli ölçüde değişmekte olup ilk 3 yıl esnasında her bir şube başına mevduatlarda ortalama 30 milyon $ civarında bir artış olup bu satış büyük bankalardan kaynaklanmaktadır. Alttaki bölüm ise %20 olup aynı zaman periyodu içerisinde sadece 4 milyon $’a tekabül etmektedir. De novo (bütünüyle yeni bir formatta-sil baştan) başarısının en önemli unsuru bir kurumun mevcut şube şebekesi bünyesinde mevduatlarını arttırabilmesi yeteneğinden kaynaklanmaktadır.

Sketch of the HSBC bank interior conceptualising interactive zone design

to work with us
click here

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

Contact us

CampbellRigg is hiring:

Business Development Executives
Account Executives
Senior Creative talent
Interior Designers and Branding Designers
Junior Creative talent

Please send message, curriculum vitae and portfolio

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

free call