CampbellRigg Agency at Barclays Bank Head Office Churchill Place London

Fiyat-değer ilişkisi
Günümüzün rekabete dayalı işletme ortamında faaliyet gösteren bankalar daha fazla yarışmacı ürün ve hizmetleri sunabilecek olan dikey olarak entegre edilen bir değer zinciri markalaşması yönünde bir değişime ihtiyaç duymaktadırlar. Bu gereksinim teslimat kanallarının en düşük noktasından katma değerli markalaşma fırsatları oluşturulmasına kadar bankalardaki değer zincirinin sınırlarını yeniden tanımlamaktadır.

Barclays için neler yaptık…
Barclays yönetimi CampbellRigg’den şubeler içerisindeki müşteri seyahatlerini denetlememizi ve bu konuda araştırmalar yapmamızı ve şubelerdeki satışları nasıl daha fazla arttıracakları yönünde tavsiyelerde bulunmamızı talep etmiştir.
Bizler aşağıda belirtilen unsurlara yönelik şube ortamında kapsamlı araştırmalar gerçekleştirdik. Bunlar: müşteri segmentleri, her bir alışveriş misyonuna yönelik alış veriş seyahati, satış ortamı, aydınlatma, kasiyerler, bekleme ve selfservis alanları, çapraz satış fırsatları, marka, harici tabelalar, kullanılan dil ve yol gösterme tabelalarıdır.

team up on design
and find the best design solutions for your brand regeneration programme here

we are a multidisciplinary team

Bankacılıkla ilgili olarak tabelalar aşağıda belirtilen unsurlar suretiyle perakende bankacılık kanalı yoluyla gelirlerde büyüme sağlamaktadır: bunların hemen hemen hepsinin tutarlı stratejileri olup hepside kendi işletme modellerini nasıl farklılaştıracaklarını ve nasıl müşterilere katma değer ekleyeceklerini açık bir şekilde belirtmekte ve stratejiye yönelik unsurlardan faydalanarak şubelerde müşterilere yönelik büyüme sağlama konusunda farklılık oluşturacak olan kararlar vermektedirler (bunlar fiyatlandırma (müşteri segmentine yönelik uygun değerler), ATM’lerin konuşlandırılması (daha fazla ATM) ve daha iyi hizmet kalitesidir).
 
Öneriler hazırlandığında CampbellRigg neleri dikkate almaktadır?
 
Bu bağlamda mevcut gayrimenkulle ilgili unsurların tertibine ve tasarımına özel dikkat gösterilmektedir. Bir banka elinde mevcut olanlarla çalışmak zorundadır. Bu konuda yapılacak olan önerilerde aşamalı bir yaklaşım içerisinde banka şebekesinin geliştirilmesi yönündeki opsiyon dikkate alınarak böylece ilk baştaki tertibe- dizayna yönelik maliyet minimum kılınmalıdır. Bu bağlamda yapılacak olan bütün

tavsiyelerin müşterilerin alışveriş davranışlarına dayandırılması gerekmektedir.
 
Önerilerden ne umabilirsiniz?
 
Tüketicilerin finansal hizmetleri nasıl satın aldıkları konusundaki algısı; Rakiplerinizin yaptıkları hangi şeylerin işe yaradığı/işe yaramadığı; Mevcut şube şebekenizde nelerin iyi işlediği; Hızlıca neleri yapabileceğimiz. Hangi uzun dönemli değişikliklere ihtiyaç duyduğunuz. Yeni teknoloji mi?
 
Mantıksal ve sezgisel olan bir müşteri seyahatini geliştirebilmek amacıyla bizler müşterilerin şubede nasıl “alışveriş” yaptıklarını incelemekteyiz. Böylece şube stili matrisinden ziyade müşteri algısına ve alışveriş misyonlarına dayalı bir matris oluşturulmakta. Oryantasyon noktaları, görüş noktası, bilgi unsurları, dönüş noktaları ve hatta renklerin kullanımını dikkate almak suretiyle bizler çapraz satış fırsatlarını ve etkin satış noktalarını belirlemekteyiz.

CampbellRigg ciro ile değerler, hizmet ve ilişki arasında bir korelasyon olduğuna inanmaktadır. Bir Gold kredi kartı Black bir kredi kartına göre gelir statüsündeki farklılıkları yansıtmaktadır. Buradaki mantık bankacılık işletme ortamından kaynaklanmaktadır. Bankacılık işletmesi şirket ile perakende işletme arasında bir yere oturmaktadır. Bazı perakende bankaların perakende şubelerinde ikincil düzeyde bankacılık iş ve işlemlerini gerçekleştiren şubeleri mevcuttur. Bu nedenle müşteriler birbirinden farklı sosyal iklimlerden geldiklerinde niçin aynı perakende bankacılık bölgeleri ve şirket unsurları kullanılmalıdır?
 
Bu konuda sizlere ipotek konusunda en iyi olanakları sağlayacak olan ATM bölgesindeki selfservisi düşünebilirsiniz.
 
İngiltere’de ipotek konusunda en iyi bir şekilde faaliyet gösteren Barclays ekipleri arasında olan B6’nın belirli bir bölümü dâhili bir ATM alanının doğrudan hemen karşısında konuşlanmış bulunmaktadır. İpotek (gayrimenkul ipoteği) konusunda görev yapan danışmanlar bizlere böyle bir alanda konuşlanmış olmanın satışları arttırdığını söylemektedirler.
Çözüm: Yakınlık stratejisinin uygulanması ve “yakından müşteri hizmeti fırsatlarını sağlayacak olan” bölgelere ayrılan departmanlar uygulaması.


 
 
 
Barclays’ın iletişim unsurları ilham vermek istediği kavramları yansıtmaktadır. Bu bağlamda “800 £’a; 270 £’a kadar tasarruf edin” şeklinde yansıtılan “perspektif” “her hafta 1600 yeni işletmeye yardımcı oluyoruz” gibi diğer özellikler arasında kaybolmaktadır.
 
Çözüm: anlamlı bir promosyon unsurunun geliştirilmesi
 
Carphone Warehouse’deki yönetim ekibi bizden depolarını denetlememizi istediğinde bizler Talk Talk alt markasına yönelik olarak dahili POS sistemlerini ve online marka ürünlerin kullanıldığını tespit ettik. Bu bağlamda bizler alt markaların ve kardeş markaların oynayacak önemli bir rolleri olduğuna inanmaktayız.
 
Çözüm: Şubede alt marka promosyonunun güçlendirilmesi
 
Yakın gelecekte bizi bekleyen zorluklar nelerdir?
Cevap: müşteri güveninin yeniden kazanılması-müşteri alışkanlıklarının ve yaşam tarzının anlaşılması amacıyla verilerin değerlendirilmesi-1:1 pazarlama fırsatlarının dönüştürülmesi-birbirinden farklı tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına uygun olan ürünlerin sunulması-80:20 kuralı arasında yeni bir denge sağlanması-yüksek kar marjları sağlayacak olan niş pazarların tespit edilmesi ve bu pazarlara yönelme, sofistike segmentasyonun kazanılması ve müşteri davranışları ve motivasyonu anlamak amacıyla öğrenme becerilerinin kazanılması.

Bizler bir markanın marka konumunu müşterinin perspektifinden farklı kılan değer şemalarının bazılarını aşağıda belirtmiş bulunmaktayız:
 
1.Düşük fiyatın önerilmesi
2.Son derece yüksek bir uygunluğa sahip olması
3.Yüksek hizmet kalitesinin sunulması
4.Tavsiye sağlanması
5.En iyi müşterilerin öneminin kabul edilmesi
6.Müşterilerin istekleri doğrultusunda ürün ve hizmetlerin kişisel isteklere uyarlanması
 
Yukarıda belirtilen temaların her biri hedef müşteri segmentlerine önerilen ürün ve hizmetlere, temel ekonomik unsurlara, gereksinim duyulan pazarlama satış ve servis becerilerine ve diğer yönetim unsurlarına ilişkin anlamlar içermektedir.
 
Bizimle konuşun ve sizin neleri daha iyi yapabileceğiniz konusunda sizlere yardımcı olalım.

to work with us
click here

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

Contact us

CampbellRigg is hiring:

Business Development Executives
Account Executives
Senior Creative talent
Interior Designers and Branding Designers
Junior Creative talent

Please send message, curriculum vitae and portfolio

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

free call