CampbellRigg Agency photo of the Abbey Head Office London

Abbey mini branch design in Safeway stores

Follow the retailer
CampbellRigg Abbey ile 1990’lı yılların başından beri çalışmakta olup çalışmalarımız 6 şube formatını, çeşitli müşteri segmentlerini ve iş ve işlem tiplerini içermektedir. Her bir format bağlamında bankaya yönelik olarak geleneksel kent finansal perakendeciliğinden tutunda ana caddede geniş kapsamlı hizmetlerin sunulmasına kadar farklı bir fonksiyon-işlev gerçekleştirilmiştir.

Abbey National için neler yaptık…
Safeway Stores Plc CampbellRigg’den megamağaza süpermarketlerini tasarlamasını talep etmiştir. Bunların Milton Keynes mağazasında mağaza için “Safeway’da Abbey National” adlı bir bankada mevcuttu.

Abbey National için yapmış olduğumuz mağaza tasarım çalışmalarında marka, alt marka, taktiksel unsurlar, format segmentasyonu, çevresel unsurlar ve müşteri seyahati ile ilgili kavramlar ele alınmıştır (bu hususa yönelik olarak ilgili görsellere bakınız). Her bir ilgili görselde konstrüksiyon aşaması öncesi tasarım önerilerinin kreatif amacı belirlenmiştir. Bu bağlamda CampbellRigg markalaşma ve tasarım hizmetlerine yönelik yakın işbirliği sağlayan Safeway Mega mağazasına katkılarından dolayı teşekkür etmeyi bir borç bilmektedir.

team up on design
and find the best design solutions for your brand regeneration programme here

Çözüm
Bizler bir bankaya yönelik tasarım konseptinin sorgulanabilen stratejiler niteliğinde çoğunlukla ana unsur olduğunu kanıtladık.

Bankacıların perakende kavramlara uymaları halinde başarısızlıktan korkmalarına gerek yoktur. Tesco’da veya bir Zara mağazasındaki ürüne ilişkin inisiyatifler başarısız olduğunda bu durumda ilgili birim bunları yeniden satana kadar ürün yeniden fiyatlandırılmaktadır. Ancak finansal ürünler başarısız olduğunda banka bunları bütünüyle raftan kaldırmakta ve nadiren bir daha uygulamaktadır. Günümüzün başarılı banka perakende işletmeleri yeni ürünleri ve yeni promosyonları tanıtmaktan korkmamakta olup bunların bazıları başarının bir maliyeti olarak zaman zaman yaşadıkları başarısızlıklara rağmen yollarına devam etmektedirler.

we deliver on creativity

Moda perakendecilerinden hangi dersleri çıkarabiliriz?
Louis Vuitton’un moda direktörü olan Daniel Piette moda perakendecisi olan Zara’yı “muhtemelen dünyada en yenilikçi ve en fazla tahrip edici nitelikte olan perakendeci” olarak tanımlamıştır. Bu nasıl olabilir? Bunun cevabı Inditex yönetim faaliyetlerinde bulunabilmektedir. Inditex yönetimi tasarımı her yıl 10.000’e yakın yeni tasarımı piyasaya tanıttıktan sonra belirlediklerini ve satın alım, markalaşma, mağaza tasarımı, format segmentasyonu ve ticari unsurlara yönelik stratejiyi ürünleri, fikirleri ve çözümleri satma ile birleştirdiklerini belirtmişlerdir.
 
Bu şirketin satın alım ekibi yaşam ihtiyaçları çözümlerine dayalı ürünler üretmektedir. Bu faaliyet mağaza tasarımı konusunda “sınıfında en iyi” anlayışıyla desteklenmektedir. Bu bağlamda benimsenen markalaşma anlayışı ve mağaza dizaynı “sinek kuşu stratejisini” kucaklayacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin “A Bölgesinde” yeni sezonsal ürünler sunulurken bir başak bölgede ise her hafta yeni bir ürün sunulmaktadır. Sonuç olarak müşterilerin mağazayı çok sık ziyaret etmeleri sağlanmaktadır.
Inditex management actively engages with a price-value microeconomics, pricing product to match demand.

Inditex yönetimi fiyat-değer mikro ekonomik unsurları, talebe uygun fiyatlı ürünler konusunda aktif bir şekilde çalışmalar yapmaktadır.
 
Sezon ortasında ıskontolu ürünlerin uygulaması prensibi teşhir edilecek olan ürünler olduğunun bir göstergesidir. Modada imaj her şey olduğunda bu durumda üründeki ıskontolar hatalı bir imajı yansıtmaktadır. Yeniden fiyatlandırılan bir ürün yüksek bir değerin haricinde başka herhangi bir ipucu sağlamamaktadır.
 
Zara’da yöneticiler bizlere: stokların birinci hafta sonu itibariyle bitmemesi halinde ilgili ürünleri başka bir mağazaya gönderiyoruz ve burada diğer elbiselerle birlikte teşhir edilmesini sağlıyoruz. Bu ise yeni bir müşteri seyahatinin oluşmasına yol açıyor. Burada da bu ürünler satılmazsa bu durumda ürünler daha hızlı satıldığı mağazalara yönlendiriliyor. Bu mağazalar satın alım trendinin mevcut olduğu mağazalar niteliğinde. Bu bağlamda Inditex yönetimi ürünlerin satılmasının ilişkilere dayalı olan bir işletme tipini benimsemiş bulunmakta In this respect, Inditex management have moved the business from just selling products to solutions and from a transaction based business to a relationships business.

Interior visualisation of the ATM area in branch at Abbey mini bank

Mağaza içi bankacılık stratejisi aslında çok basit bir stratejidir.
Bu strateji müşterilere sağladığı uygunluğa odaklanmaktadır. Bu ise zamandan tasarrufun araştırma, mülkiyet ve iş ve işlemlere yönelik süre konusunda daha belirgin bir şekilde ön plana çıkmasına yol açmaktadır. Banka kanallarının mağaza tasarımı rasyonel olmak zorundadır.

Bazı bankacılar mağaza içi bankacılık anlayışını “mevduat toplayan” bir banka perspektifi olarak algılamakta ve bu konuda endişeler taşımaktadırlar. Birçok banka süpermarketler içerisinde bulunan şubeleri ticari anlamda borç ve yatırım yönetimi satamamanız nedeniyle uygun olarak görmemektedir. Bu itibarla mağaza içi bankacılığın güzelliği bankaya müşteri taşımasından kaynaklanmaktadır. Burada dikkate alınacak olan soru: “bankacılık işlemlerimi gerçekleştirmek ve alışveriş yapmak için iki ayrı yere gitmek zorunda mı kalacağım” sorusunu müşteriler kaçınılmaz bir şekilde kendilerine zamandan tasarruf sağlayacak olan çözümü seçmektedirler. Böylece mağaza içi bankacılık işletmesinde kazananlar tasarruf sağlamak isteyen müşterileri celp edecek olan anlayıştır.

Interior visualisation of interview area at Abbey Planning the customer journey at Abbey

80:20 kuralının hatalı uygulanması suretiyle bankalar maddi fiyatlandırma politikasına dayanan ve müşteri segmentine yönelik beğeni duygusundan yoksun bir anlayışı ileten düşük bütçeli müşterilere odaklanmaktadırlar. Başarılı perakende bankalarının her bir müşteriyi söz konusu müşteriye yönelik bütün segmentlere uygun hizmetler sunmak suretiyle karlı bir şekilde algıladıklarını görmek oldukça hoştur. Yeni mağaza içi şubelere yönelik tasarım bankaların aksi takdirde erişemeyecekleri müşterileri edinmek suretiyle iyi bir gelir kaynağı sağlamalarına yol açmaktadır.
 
Ürünler ve fiyatlandırma yapısı belirlenen stratejiyi ve günlük satış uygulamaları prosesini desteklemelidir. Bu ise markalamaya, mağaza tasarımına ve düz ve basit bir ürün setinin iletilmesi anlayışına odaklanan “sınıfında en iyi” olan kurumlara odaklanılması ile sağlanmaktadır. Ücretsiz bir şekilde hesapların kontrol edilmesi uygun fiyatlı olan ürünlerin alınması suretiyle tasarrufta bulunulması aynı zamanda elektronik unsurları da teşvik edecektir.
 
Sonuç olarak bizler mağaza içi bankacılığın mevduat toplanmasına yönelik düşük maliyetli bir kanal olarak uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.
 
Markalaşma ve mağazaların planlanması konusunda bizler selfservis bölgelerinde zamandan tasarruf eden ve uygun bir şekilde konuşlanan birbirinden bağımsız bölgelerde belirlenen çalışma alanlarına yönelik prensiplerin uygulanmasına odaklanılması gerektiğini tavsiye etmekteyiz. Konsept unsurları konfigürasyon ve kurulum hızında esneklik olarak algılanmalıdır.
 
“Burada icat edilmedi” anlayışı bir fazilet olarak sunulmalıdır.
Yavaş veya isteksiz bankalar hemen hemen hiçbir zaman diğer endüstrilerden adapte edilen ürünler konusunda yenilikler yapmamakta ve nadiren diğer bankalarda çalışılmakta olan yeni ürünleri incelemektedirler. Oysa en başarılı bankalar bunun aksine çalışanlarına yönelik diğer endüstrileri hedeflemekte ve hiç bankacılık deneyimi olmayan insanları sıkça istihdam etmekte ve sürekli olarak diğer bankalarda iyi iş yapan ürün anlayışı içerisinde olmaktadırlar. Bu bankaların en iyileri diğer endüstrilerdeki ürünler üzerinde çalışmaktan korkmamaktadır. Nitekim Commerce Bank madeni para sistemlerinin süpermarketlerde başarılı bir şekilde bir promosyon unsuru olarak kullanıldığını görünce bu unsuru kendi bünyesine de taşımıştır.

we deliver on price

to work with us
click here

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

Contact us

CampbellRigg is hiring:

Business Development Executives
Account Executives
Senior Creative talent
Interior Designers and Branding Designers
Junior Creative talent

Please send message, curriculum vitae and portfolio

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

free call