Currys PC World retail brand identity design by CampbellRigg

we deliver on creativity

İki markanın birleştirilmesi 
Dixons Retail Plc Avrupa’nın önde gelen uzman elektrikli cihazlar perakendecilerinden biridir. İngiltere’de bu firmanın 642 mağazası mevcut olup 23.000 kişiyi istihdam etmektedir. Markalar Currys’i (295 süper mağaza ve 73 ana caddedeki mağazalar) ve PC World’dür (160 toptan piyasaya bilgisayar pazarlayan süper mağaza). Ayrıca mega mağazalar ve müşterilere her iki formatın en iyisini sunan 2in1 Currys & PC World süper mağazaları mevcuttur.

5 Nisan 2006 yılında Dixons şirketi İngiltere’de (Britanya) artık Dixons mağazası olmayacağını ve mağazaların bundan böyle Currys. Digital olarak adlandırılacağını bildirdi. Bunun aslında internet esaslı bir satıştan bir başka satış kanalına kayma ve “kafa karışıklığını azaltma” amacına yönelik bir sinyal olduğu söylenebilir. İşte bu anlayış Currys’i önemli bir bağımsız marka kıldı.

team up on design for electronic branding concepts here

Bu değişiklik Currys’in mağazaların ön cephelerine, reklamlara, online ve mağaza içi satış noktalarına yönelik olarak yeni bir logo belirlemesine yol açtı. Ancak Currys logonun belirgin bir şekilde tüketicilerin dikkatini çekmediğini ve bir kişisellik ifade etmediğini tespit etti. Aslında yapılan yeni araştırmalar Currys ile rakipleri arasında çok az bir farklılığın mevcut olduğunu göstermekteydi. Adeta Currys çağımızın gerisinde kalmıştı. Müşteriler rakiplerine göre Currys’i tercih etmek için herhangi bir sebep göremiyorlardı. Ayrıca piyasa değişiyordu. Elektronik perakendecileri odaklarını ürünlerden müşteri hizmetlerine doğru kaydırıyorlardı ve Dixons’da bu alandaki uzmanlık bilgisiyle bunun en son aşamasına girmişti. PC World ve Currys aslında sadece satmakta olduğu ürünlerle değil de aynı zamanda bilgi ve hizmetle de özdeşleştirilmek istiyordu. Bu nedenle anlamlı bir farklılık oluşturulabilmesi amacıyla Currys için çok şeylerin yapılması gerekiyordu. Bir zamanlar bir marka stratejisinde yazdığı gibi bir markalar evi aslında her birinin kendi rolü ve birbirleriyle belirli ilişkileri olan bir aile gibidir.

Currys gibi güçlü bir markanın özellikle marka asimilasyonunun olduğu bir dönemde aile içerisindeki kendi konumunu yeniden belirlemesi gerekiyordu.

Currys PC World için neler yaptık…
CampbellRigg PC World ve 2in1 Currys PC World mağaza formatlarına yönelik yeni logolarını geliştirmiş olmak suretiyle piyasada yerini belirginleştirdikten sonra 2011 yılı Mart ayında görevlendirildi. Amaç her iki marka ismini tek bir logo halinde birleştirmekti. Her iki isimde eşit vurguda olmak üzere etki yapacaktı.

Logonun sadece cazibeyi genişletmekle kalmayıp aynı zamanda rekabetten kaynaklanan unsurlara yönelik olarak kendini farklılaştırması gerekiyordu. Kimliğin basit olması ve müşterilere yönelik olarak bütün iletişim unsurlarını taşıması gerekiyordu. Bu bağlamdaki plan 2012 yılının sonuna kadar mağaza portföyünün temelde 2in1 storu oluşturmasıydı.

Campbellrigg`den aynı zamanda mağaza içi departmanlarına yönelik olarak yeni bir PC World işletme logosu tasarlanilmasi istenmişti.

The design evolution ideas for the Currys PCWorld brand identity

Müşterilerin ne istedikleri…
Hedef tüketicilerin dikkatini çeken yeni bir marka kimliği aslında temel değer verdiğimiz unsurların kaybolmamasına yol açan bir marka kimliğidir. 
Bu bağlamda çok kanallı bir teknoloji perakendecisi olarak modern bir kimlik oluşturmak; 
Bizleri rakiplerimizden farklı kılan ve bütün mağaza lokasyonlarında göze çarpan bir kimlik oluşturmak; 
Bütün iletişim unsurlarıyla belirginleştirilen basit bir marka kimliğini ön plana çıkarmak ve marka değerlerimizi ve temel amaçlarımızı ifade etmek;
Mevcut (veya güncellenecek olan) PC World logosunda işe yarayabilecek olan bir kimlik oluşturulması

Dikkate alınan hususlar
Yaklaşım evrimsel olabilmekle birlikte mağazalarda marka kimliğine yönelik çeşitli unsurlar olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Bazı unsurlar hâlihazırda oldukça iyi işe yaramaktadırlar. Örneğin basit bir kimliğin oluşturulması aslında bu konudaki ciddiyeti ifade etmektedir. Harf karakterleri de ayrıca farklılığı belirginleştiren unsurlardır. Yeni logonun birkaç ay içerisinde mevcut olması gerekmektedir. Yeni logo 2in1 mağazalarında mevcut (veya güncellenecek olan) PC World logosuyla yan yana olmak zorundadır.

 

Above the line press advertisement and in-store POS forCurrys PCWorld

Tasarım prosesinin bir sonraki aşaması müşteri seyahati boyunca çeşitli noktalarda iletişime ilişkin unsurlara odaklandı. 
 
Elektrik cihazları satan perakendecilerin ihtiyaç duyduğu şey aslında yoğun bir medya ortamında mevcudiyetlerini belirgin kılabilmek için tutarlılık ve müşteri merkezli bir yaklaşımdır. Bu itibarla gerçeklere uygun olan ve aktif bir şekilde “felsefemizin gereğini yerine getiriyoruz” mesajının müşterilere iletilmesi müşterilerin doğru hizmeti almalarına yardımcı olmaktadır. ton olarak pozitif ve tutkulu, fiyatlandırma konusunda açık ve yaşamı daha fazla kolaylaştırmak önemli olan unsurlar arasındadır. Bizler mağazacılık deneyiminin kreativite yoluyla teknolojinin heyecanını yakalamanın yanı sıra aynı zamanda doğru mesaja yönelik doğru çözümle hak edilmek suretiyle taktir edilmesi gerektiğine inanmaktayız.

The above advertisement was produced by M&C Saatchi and supplied by Currys PC World as asset collateral

CampbellRigg televizyon, basın ve online portalları ve mağazalardaki alışveriş noktalarına yönelik ilgili bütün şablonları ve iletişim unsurlarını geliştirmek amacıyla reklam acentesi olan M&C Saatchi şirketiyle ekip anlayışı içerisinde çalışarak bu bağlamda enformasyon panelleri, görsel kimlik ve evlere dağıtılacak olan unsurlara yönelik ikonlar oluşturdu. Başından itibaren bizler bütünüyle müşteriye hitap eden ve holistik olup Currys PC World’un yeteneklerini ön plana çıkaran bir iletişim hiyerarşisi geliştirdik..

 
Digital on-line advertisement and in-store POS for Currys PCWorld by CampbellRigg

Aynı zamanda CampbellRigg olarak bizler müşterilerin aşağıda belirtilen kavramla ilişki kurmalarına olanak sağlayacak olan bir PC World Business Müşteri Hizmeti geliştirdik: müşteri odaklı olmak bir elektrik perakendecisinin yapabileceği her şeyin aslında müşterileri adına yaşamı daha da kolaylaştırması anlamına gelmektedir.
 
Başarılı bir ön çalışmadan sonra geniş bir müşteri segmentini cezp edebilmek amacıyla PC Word’e yönelik stratejik yolları geliştirdik. Nitekim bu reklam posterlerini de içermekteydi. Gerçek durumlar halinde gerçek insanları ve gerçek müşterilerin ifadelerini reklamlarımıza aldık. Mesajlarda netlik sağlayarak yeni bir etki oluşturmak üzere orijinal kreatif tasarımı yeniden tasarlayarak berrak bir hale getirdik. Sonuç ise PC World Business’in mutlu olacağı başarılı bir kampanyaydı.

we deliver on price

PC World brand identity by CampbellRigg

to work with us
click here

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

Contact us

CampbellRigg is hiring:

Business Development Executives
Account Executives
Senior Creative talent
Interior Designers and Branding Designers
Junior Creative talent

Please send message, curriculum vitae and portfolio

5 Beaumont Mews, Charlton King's Road, London NW5 2EQ UK Tel: + 44 (0)20 7284 1515

free call